bg_right
postimage-2413

Fotoinsamling

05 Nov 2015 - 23 Nov 2015

Sänd in ditt porträtt till den nya entréväggen!
INSAMLING  9-23 NOVEMBER!

Vill du förevigas? Ålands museum samlar nu in porträttbilder av alla som vill vara med! Agera i så fall gärna nu i helgen! Leta fram en bild på dig och/eller din släkt. Bilder från ALLA tidsepoker är intressanta.

VARFÖR? Vi kommer att skapa ett kollage av allas bilder.
Det kommer att pryda entréväggen som leder in till den nya basutställningen. 

 

GÖR SÅ HÄR:
1. E-posta din bild till margareta.husell@regeringen.ax.
OBS! Bilden behöver vara minst 100 mm bred x 140 mm hög samt 300 dpi sparade i rgb, jpg format.

2. Posta din bild till Ålands museum/Margareta Husell,
PB 1060, 22111 Mariehamn. Bifoga även ett färdigt skrivet svarskuvert med din adress. Fäst gärna en lapp med ditt namn och adress på baksidan av fotot!

3. Kom in till museet med din bild, måndag-fredag, mellan kl 10-15.00. Då scannar vi fotot genast på plats. Ingång: söder kortvägg.

 

DET JURIDISKA:
Genom att sända in bilder ansvarar du för att samtliga människor på bild godkänner deltagande eller att du som släkt går i god för dem som gått ur tiden. Du ger oss även rättigheten att använda bilderna till entréväggen samt för marknadsföring av museet både i tryckt och digital form. Det gäller som en helhet av kollagebilden eller delar av den.

OBS 1! Vi på museet vill inte ha några som helst uppgifter om vem som finns på bilderna. Varken namn eller något annat. Det har med personligt informationsskydd att göra.

OBS 2! Vi förbehåller oss rätten att välja och förkasta bilder. Det kan bero på utrymmes- eller kvalitetsbrist.

OBS 3! Fotografen behöver godkänna att vi redigerar bilderna. Du ansvarar för att ha kontaktat fotograf och erhållit den tillåtelsen.
Vid ytterligare frågor kontakta: Ålands museum, Margareta Husell, margareta.husell@regeringen.ax