bg_right
postimage-1936

Årets Åländsk Odling är här!

29 Nov 2013 - 31 Aug 2014

Den 67:de årgången av museibyråns årsbok Åländsk Odling har precis anlänt från tryckeriet.Museibyråns årsbok för 2012 – 2013 har ett mycket varierat innehåll där några självbiografiska skildringar intar en framträdande plats. Bland annat får vi följa livet på en handelsgård i det gamla Mariehamn och läsa om uppväxten på ett barnrikt småbruk där tillvaron helt var baserad på natura hushållning. Dessutom berättas historien om tsarens general, som blev försäkringsagent på Åland. I andra artiklar avhandlas Kastelholms kungsgårds byggnadshistoria, den åländska sedligheten på 1800-talet, Joel Pettersson som allmogeskildrare och hur en åländsk bonde grävde upp en nästan tvåtusen år gammal skog. Konstnären Georg von Swetliks verksamhet på Åland skildras och analyseras. Dessutom presenteras för första gången en översättning från latinet av Daniel Ferdinand Malléns avhandling om Lemland och Lumparland från 1792.