bg_right

Beställ via vår webbutik

Här kan du beställa böcker via vår webbhandel, se vårt utbud här nedan. Fyll i vårt formulär längst ner och beställ.

 

Åländsk Odling 2012-2013

Åländsk Odling 2012-2013

Åländsk Odling 2012-2013

Museibyråns årsbok för 2012 – 2013 har ett mycket varierat innehåll där några självbiografiska skildringar intar en framträdande plats. Bland annat får vi följa livet på en handelsgård i det gamla Mariehamn och läsa om uppväxten på ett barnrikt småbruk där tillvaron helt var baserad på naturahushållning. Dessutom berättas historien om tsarens general, som blev försäkringsagent på Åland. I andra artiklar avhandlas Kastelholms kungsgårds byggnadshistoria, den åländska sedligheten på 1800-talet, Joel Pettersson som allmogeskildrare och hur en åländsk bonde grävde upp en nästan tvåtusen år gammal skog. Konstnären Georg von Swetliks verksamhet på Åland skildras och analyseras.


ISBN 0356-1003

Pris: 35€ + porto

Åländsk Odling 2010-2011

Åländsk Odling 2010-2011

Åländsk Odling 2010-2011

Museibyråns årsbok. Årsboken utgör ett forum för åländsk kulturhistoria och har getts ut sedan 1938. Den traditionsrika volymen har fått ett modernare och mer tilltalande yttre med fräsch ny layout och hårda pärmar. Med sina 352 sidor är det också det fylligaste numret som hittills getts ut.


ISBN 0356-1003

Pris: 35 + porto
Åländska kyrkor berättar<br />
Nytt ljus på medeltida konst, arkitektur och historia

Åländska kyrkor berättar
Nytt ljus på medeltida konst, arkitektur och historia

Åsa Ringbom

Denna volym är resultatet av tjugo års forskning. Här får kyrkorna själva, med sin dekorativa inredning, kompensera bristen på samtida skriftliga källor. Många olika frågeställningar tangeras. Här granskas bl.a. de åländska kyrkornas särdrag. När byggdes de och hur utvecklades de under den katolska medeltiden? På vilket sätt skiljer de sig från kyrkorna i närområdena? Vilka var handelskontakterna? Vad kan Ålands kyrkor rent generellt berätta om landskapets medeltidshistoria? Även om många frågor alltjämt är obesvarade framträder medeltiden på Åland med större skärpa än den gjorde 1990, då projektet Ålands kyrkor inleddes.


ISBN 978-952-5614-34-3

Pris 45 + porto
Kastelholms slott<br />
Från medeltida borg till byggnadsminne

Kastelholms slott
Från medeltida borg till byggnadsminne

Piotr Palamarz

Boken om Kastelholms slott, en av Ålands mest kända sevärdheter, riktar sig till såväl en historiskt intresserad allmänhet som den byggnadsarkeologiska yrkeskåren. Boken innehåller i huvudsak två delar. Den första presenterar det historiska händelseförloppet med fokus på de fakta och de personer som haft den största betydelsen för slottets uppkomst och utveckling. Den andra delen, som också kan tjäna som vägledning genom slottet, belyser anläggningens byggnadshistoria utgående från en analytisk beskrivning av byggnaden. Boken är en sammanfattning av den kunskap om Kastelholms slott som forskningen hittills gett genom framför allt de mångåriga byggnads-arkeologiska undersökningarna genomförda i samband med borgens senaste restaurering.


ISBN 951-8946-92-2

Pris: 35€ + Porto
Liljor, rosor och tobaksdosor<br />
- en broderibok

Liljor, rosor och tobaksdosor
- en broderibok

Ami Rinne och Amppi Darmark 2008

Idén med denna lilla bok är att i första hand inspirera vem som helst oavsett ålder, kön och skicklighetsgrad till brodering och att skapa egna mönster. Glänta på dörren till Ålands museums textilmagasin. Detaljbilder kan lätt ritas av och användas som mönster. Här hittar du även mönster till hela eller detaljer av korsstygnsbroderier.


ISBN 978-952-5614-26-8

Pris: 30€ + Porto
Postvägen

Postvägen
Jan Andersson 1999

Boken berättar om den historiska postvägen mellan Sverige och Finland över Åland.
Den ger bakgrunden till Ålands mest berömda väg och är samtidigt en beskrivning av vad som idag finns kvar av postvägen och dess miljöer.


ISBN 951-8946-65-5

Pris: 4€ + porto
Kronohäktet Vita Björn

Kronohäktet Vita Björn

Det här lilla häftet presenterar fängelsemuseet Vita Björns spännande historia.


ISBN 951-8946-65-5

Pris: 3€ + porto
Kastelholms slott

Kastelholms slott

Den här skriften presenterar Kastelholms slotts historia i korta drag.


ISBN 951-8946-65-5

Pris: 3€ + porto
Jan Karlsgården

Jan Karlsgården

Den här skriften presenterar friluftsmuseet Jan Karlsgården i Sund.

Pris: 3€ + porto
Bomarsund, imperiets utpost

Bomarsund, imperiets utpost
Graham Robins 2004

Det ryska imperiets utpost, Bomarsund presenteras i den här skriften

Pris: 3,50€ + porto
Urberg och istid

Urberg och istid
Synnöve Hollsten och Carl Ehlers, 1997

Geologiska strövtåg bland berghällar i Brändö.

Pris: 1,-€ + porto
Stenålder

Stenålder
Marita Karlsson och Jan Storå, 1993

En beskrivning av Långbergsödaområdet i Saltvik i förhistorisk tid.

Pris: 1,-€ + porto
Batterier

Batterier
Kenneth Gustavsson, 1995

Sålis batteri. Minnen av en rysk befästning från första världskriget.

Pris:1,-€ + porto
Lövängar

Lövängar
Eeva Haeggström, 1994

En beskrivning av lövängen i Nåtö skärgård.

Pris: 1,-€ + porto
Ålands skolmuseum

Ålands skolmuseum
Chatarina Lönnroth-Sundman, 1997

Ett museum vid Storbacken i Vårdö.

Pris: 3,50€ + porto
Hamnö

Hamnö
Kenneth Gustavsson, 1995

En medeltida klostermiljö i ytterskärgården.

Pris: 1,-€ + porto
Hermas

Hermas
Chatarina Lönnroth-Sundman, 1997

Museigården Hermas. ett gammalt åländskt skärgårdshemman i Enklinge, Kumlinge.

Pris: 3,50€ + porto
Vrak

Vrak
Marcus Lindholm, 2003

Vrak och sjöolyckor runt Åland genom tiderna.

Pris: 3,50€ + porto
Skärgårdsmuseet

Skärgårdsmuseet
Jerker Örjans, 1997

Skärgårdsmuseet  i Lappo. En hyllning till våra båtar, deras byggare och brukare.

Pris: 1,-€ + porto
Vikingatid

Vikingatid
Jan-Erik Tomtlund, 2003

Vikingatid på Åland. Dagens landskap – vikingatidens arv.

Pris: 4,50€ + porto
Kökar museum

Kökar museum
Per-Ove Högnäs, 1995

Ett annat Kökar.

Pris: 1,-€ + porto
Södergårds i Skarpnåtö

Södergårds i Skarpnåtö
Nils Storå, 2007

En kulturmiljö i norra Hammarland.

Pris: 5€ + porto
Från fäktargubbe till rotknöl

Från fäktargubbe till rotknöl

Midsommar är en av årets stora festligheter och på Åland är resandet av en midsommarstång ett viktigt inslag i firandet.
Den rikt illustrerade boken vill lyfta fram midsommarstången som en av de vackraste landskapssymbolerna.


ISBN 978-952-5614-12-1

Pris: 20€ + porto

 

 

För beställningar fyll i detta formulär eller kontakta vår museibutik på tfn 018-25430
Vid köp via hemsidan tillkommer portoavgift

Antal Vara

Kontaktuppgifter:

Namn
Adress
Postnr
Postanstalt
E-post

Meddelande: