bg_right
postimage-1515

Sjätte veckan…

12 Apr 2013 - 19 Apr 2013

Mona Wennerström och Tommy Söderlund lyfter här bort en glasmonter. Under veckan har 16- och 1700-tals föremål tagits bort från utställningen.

10.4 (24)

10.4 (23)

På den arkeologiska sidan plockas krukskärvor ner i askar. Samtidigt för vi in i registren vilka föremål som plockats ner. Det är inte alltid så lätt att se föremålsnumret på de små skärvorna så därför behövs förstoringsglas och bra belysning.

Basutställningen förnyas

Tror du att historien kan förändras? Alla vet att det inte går att resa i tiden – hur kan man nå det som redan ha hänt för att påverka det? Men historien ändras hela tiden. Den främsta orsaken till detta märkliga fenomen är att vi förändras hela tiden. Historien är inte det som har hänt, historien är hur vi tolkar det som har hänt. Varje gång vi får nya insikter om till exempel jämställdhet eller genetik, eller vad som helst, så ser vi tillbaka till det förflutna med nya ögon.

Ålands museums basutställning skall förnyas. Vi kommer att komma med nya rön, nya insikter och nya perspektiv på Ålands historia.

10.4 (9)