bg_right
postimage-1397

FRANCISCUSKAPELLET

Hamnö, Kökar

Hamnö på Kökar, den kanske märkligaste av alla öar i den åländska skärgården. Den nuvarande kyrkan är uppförd 1784 och ersatte en enkel träkyrka, uppförd i mitten av 1600-talet, som i sin tur ersatte den förfallna klosterkyrkan. I byggnaden längst till höger (klosterkällaren) finns en utställning som visar den arkeologiska fynden på platsen.

Hamnö – munkarnas och sjöfararnas ö

Kökar är en ögrupp söder om Åland, långt ute i havet. I dag ligger den avsides, men på medeltiden sjöd här av liv och rörelse. Den viktiga segelleden mellan Sverige och Finland/Baltikum passerade, ett viktigt säsongsfiske på torsk bedrevs vid utskären och ett franciskanerkloster fanns på Hamnö. Fornlämningarna på Hamnö är de mest spännande som finns i den åländska skärgården.

hamno3

Historik

Hamnö på Kökar är en av de märkligaste platserna i den åländska skärgården. På en bergig, drygt en kilometer lång ö finns omfattande lämningar av medeltida aktiviteter, helt unika för en maritim miljö. Det strategiska läget på gränsen mellan Östersjön och Skärgårdshavet har gjort att sjöfarare under århundraden nyttjat denna skyddade hamn invid viktiga farleder. Sjöfarten blev i sin tur grunden till såväl kyrka som kloster, och Hamnö blev så småningom ett centrum för kyrkligt och kulturellt liv i skärgården. Verksamheten kan spåras tillbaka till tidig medeltid, men fick sin höjdpunkt under 1400-talet under franciskanernas ledning.


I dag har Hamnö fortfarande kvar sin ursprungliga betydelse; dagens kyrka finns kvar på norra delen av ön, och på andra sidan sundet finns hamnen för den moderna sjötrafiken. Båda vittnar om en kontinuerlig utveckling av andligt och världsligt liv, som har sina rötter närmare 800 år tillbaka i tiden. Lägg till detta en vacker och ovanlig natur och Hamnö blir en alldeles speciell upplevelse i ytterskärgården.

Kapellet kan besökas april – oktober.