bg_right
postimage-1258

Bland gifter och dofter

22 Mar 2013 - 28 Apr 2013

F.d. farmaceuten Ulla Wikström kallades in för att ge råd om hanteringen av alla flaskor och burkar som fortfarande innehåller mediciner och gift. Nu plockas allt ner för att förvaras på ett säkert ställe.

19.3 Apoteket plockas ner (6)

Etnologen Kitty Strandvik plockar ner de fina flaskorna.

19.3 Apoteket plockas ner (2)

Ålands Sjöfartsmuseums museichef Hanna Hagmark-Cooper besökte idag vårt museum och berättade om sina erfarenheter om att planera och bygga upp en ny basutställning. Hon gav oss bra vägkost för vårt stora projekt.

22.3 (2) Hanna Hagmark-Cooper, planera ny basutställning