bg_right
postimage-1092

Andra veckan…

15 Mar 2013 - 26 Apr 2013

Under andra veckan har mycket hänt. Några montrar är nu helt tömda. Bl.a. är alla metallföremål bortplockade. Alla rockblad har lämnat utställningen och vi har hunnit både besiktiga och putsa dem.

8.3.13 (18)

När vi tog bort bildförstoringar fanns gamla bilder därunder som varit med i utställningen 1981. I spelmansmontern hittade vi bilden av jordemodern, d.v.s. barnmorskan. I montern intill visades ursprungligen förlossningsinstrument från tidigt 1900-tal.

6b