bg_right
postimage-714

Postmästarens Contoire

Eckerö post- och tullhus uppfördes 1828. Byggnaden  ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi. Eckerö Post & tullhus representerar tillsammans med Bomarsunds fästningsområde den ryska tiden i Finland och på Åland. Byggnaden utgjorde den ryska gränsstationen mot  Sverige i över 100 år.

Den ståtliga empirebyggnaden har genom åren inhyst många omtalade personer – gränspostmästare, tullförvaltare och kronolänsmän. I ett av rummen på nedre plan finns ”postmästarens Contoire” – en utställning som speglar tiden kring 1830 då huset upplevde sin glansperiod.

contoire