bg_right
postimage-720

HERMAS

Enklinge, Kumlinge

Hermas skärgårdshemman i Enklinge är den sista helt bevarade gårdsgruppen av ålderdomlig karaktär i den åländska skärgården.  Till gården hör ett 20-tal byggnader, mangårdsbyggnad, lillstuga, drängbod, mellanbod, pigbod, två häbren, portlider, stall, fårhus, avträde, lövlada, hölada, fähus, låna (fähusets förstuga), stillalada (fähuslada), kvarn, källare, svinhus och rökbastu. Vissa av byggnaderna är fristående medan andra är sammanbyggda. Husen är timrade av stock och delvis brädfodrade.
När man vandrar runt bland byggnaderna – där många inventarier fortfarande finns på plats – förflyttas man 100 år bakåt i tiden.

Folket på Hermas var fiskarbönder, som höll husdjur och odlade mark för eget behov. Den direkta inkomsten kom dock från fisket, speciellt från strömmingsfisket. Man levde enligt självhushållningsprincipen på så vis att nästan allt så som mat, kläder, sängkläder, redskap och verktyg framställdes på gården.

Öppet 2017:
12 juni – 13 augusti
Dagligen kl. 10 – 17
Midsommarafton 23 juni kl. 10 – 14

Visning av museet utöver öppettiderna kan bokas enligt överenskommelse på telefon +358 40 55 95 562.

Entré:
Frivillig entréavgift