bg_right
postimage-1397

FRANSISKAANIEN KAPPELI

Hamnö, Kökar

Kökarin Hamnö on yksi Ahvenanmaan saariston merkillisimpiä paikkoja. Nykyinen kirkko on vuodelta 1784.Ulkosivuiltaan se on säilynyt runsaat 200 vuotta, vain pohjoispuolen sakaristo rakennettiin vuonna 1876. Esineistöstä mainittakoon puukappelista siirretyt alttaritaulu, krusifiksi,  votiivilaiva, uhrilipas ja puinen pelikaani. Viereisessä rakennuksessa ( luostarin kellarissa )  on näyttely, joka esittelee tekstien, kuvien ja löytöjen avulla luostarin historiaa ja uusimpia kaivauksia.

Hamnö – munkkien ja merenkulkijoiden saari

Kökarin nimi mainitaan ensimmäisen kerran tunnetussa tanskalaisessa itineraarissa; Tanskan ja Viron välistä purjehdusreittiä kuvailevassa käsikirjoituksessa 1200-luvun lopulta. Merenkulkijakappelin ja kahden sataman jäännökset todistavat merenkulun ja purjehduksen merkityksen.
Suurin ja tärkein kalastusyhdyskunta oli täällä Mörskär, joka houkutteli kalastajia koko Saaristomeren alueelta, ehkä Ruotsin puoleltakin. Suurin osa saaliista oli turskaa, jota pyydettiin koukulla ja siimalla,

hamno3